Χρήσιμες ενημερωτικές ιστοσελίδες
Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλους δικτυακούς τόπους με θέμα τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης αυτιστικών ατόμων.
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι:

  • Οι δεσμοί παρέχονται αποκλειστικά για ενημέρωση και με καλή πίστη
  • Κάνοντας κλικ επάνω στους δεσμούς εγκαταλείπετε το autismhellas.gr
  • Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μεταβαίνετε δημιουργούνται και συντηρούνται από τρίτους με τους οποίους το autismhellas.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένο
  • Το autismhellas.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το μόνο κριτήριο με το οποίο παρατίθενται εδώ είναι η αναφορά τους στον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Σύνδεσμοι για τον αυτισμό

Σύνδεσμοι για την ψυχική υγεία

Σύνδεσμοι για την αναπηρία και την ειδική αγωγή

Ελληνικοί Σύνδεσμοι

Διεθνείς Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι για την εκπαίδευση

Σύνδεσμοι για την διαπολιτισμική αγωγή

Κοινωνική Υποστήριξη