ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης με τη χρήση κοινωνικών ιστοριών.
Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1η Κοινωνική ιστορία: Πως συμπεριφέρομαι στην κυρία μου.
Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2η Κοινωνική ιστορία: Πότε μπορώ να μιλάω στην τάξη.
Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Emotional Awareness, Coping Strategies and Internalizing Problems in High-Functioning Autistic Children. Charisi Amalia, Thesis Coordinator: Dr. C. Rieffe

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Συζήτηση 2ης ημέρας Συμποσίου: «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Αυτισμό»

Συζήτηση 3ης ημέρας Συμποσίου: «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Αυτισμό»


 ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η τριάδα των διαταραχών
Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες βρεφών και παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη, καθώς και η δουλειά με παιδιά που παρουσιάζουν αυτισμό και συναφείς διαταραχές, συνέβαλλαν στην κατανόηση των αυτιστικών καταστάσεων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα γενικά ως διαταραχές της ανάπτυξης. Το κεντρικό πρόβλημα είναι μια τριάδα διαταραχών που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη φαντασία.

Ταξινόμηση DSM-IV
Ταξινόμηση ICD-10
Διαγνωστικός Οδηγός National Autistic Society


 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διδασκαλία Κοινωνικής Κατανόησης
Μέθοδος TEACCH

Μοντέλο παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμό
Είναι πολύ σπάνιο στα κέντρα ημέρας για παιδιά με αυτισμό και στους παιδικούς σταθμούς να υιοθετείται και να εφαρμόζεται μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση ή παρέμβαση. Συνήθως υιοθετείται μια εκλεκτική προσέγγιση και η εκπαιδευτική πρακτική επηρεάζεται και αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας και της ειδίκευσης του προσωπικού.

Φαρμακευτική προσέγγιση και αυτισμός

Δυσκολίες στην επικοινωνία
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ανησυχεί πολύ τους γονείς είναι η δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί στην επικοινωνία και τον λόγο.
Αυτός είναι πολλές φορές ο λόγος για τον οποίο απευθύνονται στους ειδικούς.
Στις περιπτώσεις των παιδιών με αυτισμό η προσοχή των επαγγελματιών, ως επί το πλείστον, επικεντρώνεται στην δυσκολία κατανόησης και στην ιδιόρρυθμη μορφή ομιλίας, παραβλέποντας ή αγνοώντας την σχέση αυτού του προβλήματος με τις άλλες μειονεξίες – διαταραχές.

Εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση. Μοντέλο παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμό
Είναι πολύ σπάνιο στα κέντρα ημέρας για παιδιά με αυτισμό και στους παιδικούς σταθμούς να υιοθετείται και να εφαρμόζεται μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση ή παρέμβαση. Συνήθως υιοθετείται μια εκλεκτική προσέγγιση και η εκπαιδευτική πρακτική επηρεάζεται και αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας και της ειδίκευσης του προσωπικού. Έτσι υπάρχει μια φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το μοντέλο παρέμβασης και με βάση αυτήν χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο σύνολο τους ή στοιχεία.

Παιδοψυχιατρική προσέγγιση. Φαρμακευτική παρέμβαση στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Η καλύτερη παρέμβαση για ανεπιθύμητες συμπεριφορές ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) είναι η πρόληψη που επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ η χρήση φαρμάκων συνιστάται μόνο όταν κάποιες συμπεριφορές δεν ελέγχονται με άλλο τρόπο.
Μέχρι σήμερα παρά την ραγδαία εξέλιξη της γνώσης σχετικά με τον αυτισμό, εξακολουθεί να παραμένει μία διαταραχή ισχυρά συνδεδεμένη με χρήση μεγάλων δόσεων φαρμάκων και μάλιστα αντιψυχωσικών.

Η εργοθεραπεία σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Αυτή η εισήγηση χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μεγάλες ενότητες: α) τι είναι η Εργοθεραπεία και β) η συμβολή της στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Παρόλα αυτά όμως και λόγω της σύντομης παρουσίασης και των δύο θεμάτων, αποτελεί κυρίως ένα έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και έρευνα από τους ενδιαφερόμενους.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Αυτισμός
Ας δούμε πρώτα απ’ όλα σε τι αναφέρεται ο όρος “Αισθητηριακή Ολοκλήρωση” (Sensory Integration). Αναφέρεται βέβαια σε μια νευρολογική διαδικασία, επίσης όμως αναφέρεται σε μια θεωρία που μιλάει για τη σχέση της νευρολογικής αυτής διαδικασίας και της συμπεριφοράς.

Drug treatment in Autism


 ΔΟΜΕΣ
Προτάσεις για την Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών για τον Αυτισμό στην Ελλάδα

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Πακέτο οδηγιών για την πολιτική και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού, 2003.

Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για θέματα Ψυχικής Υγείας
Αυτός ο Οδηγός φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των στελεχών των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επ’ ωφελεία τους τα ΜΜΕ.

Η Διασφάλιση ποιότητας στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Η ποιότητα διαχρονικά έχει ορισθεί με πολλούς τρόπους (Reeves et Bednar, 1994) αποτελεί έννοια σύνθετη και υποκειμενική, η οποία παρακολουθεί τις εξελιξεις στην οικονομία και την κοινωνία ενσωματώνοντας τις πραγματικές (εκφρασμένες & συνεπαγόμενες) απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών καθώς και τους οικονομικούς- κοινωνικούς αξιακούς προβληματισμούς