Νομοθεσία
Οδηγός Διαχείρισης Νομικών Προβλημάτων Ενοίκων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Ο οδηγός αυτός απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα) και αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών πληροφοριών για τη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων νομικής φύσης, που έχουν ανακύψει από τη μέχρι σήμερα διαβίωση των ενοίκων στις μονάδες αυτές.
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
ΝΟΜΟΣ 2716 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΝΟΜΟΣ 3106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.


ΔΟΜΕΣ
Κέντρα Ημέρας που λειτουργούν από νοσοκομεία και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τομέα της ψυχικής υγείας
Κέντρα Ημέρας
Κέντρο ημέρας για παιδιά με Αυτισμό – Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην Καλαμάτα
Κοινοτικές Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Δομές για τα παιδιά με Αυτισμό – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
Προτάσεις για την Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών για τον Αυτισμό στην Ελλάδα


ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για θέματα Ψυχικής Υγείας
Αυτός ο Οδηγός φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των στελεχών των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επ’ ωφελεία τους τα ΜΜΕ.

Δικαιώματα Ψυχικώς Πασχόντων
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σκοπό τη βοήθειά τους στο δύσκολο καθημερινό έργο που έχουν αναλάβει, τμήμα του οποίου αποτελεί η υποστήριξη των προσώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.


Μεθοδολογία κοινωνικής ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης των προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια πρόταση για την ενδεδειγμένη μεθοδολογία σχετικά με την καταπολέμηση των προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης
Ένας οδηγός για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης. Περιλαμβάνει μεθοδολογία διαχείρισης με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς. όπως ο σωστός σχεδιασμός, η εξεύρεση, η επιλογή και η τοποθέτηση δυναμικού, η κατεύθυνση, η ευαισθητοποίηση και η συνεχής υποστήριξη, η παρακολούθηση καθώς και η αξιολόγηση ενός τέτοιου πλαισίου.

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πακέτο οδηγιών για την πολιτική και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού, 2003.

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Επιλογές από τα περιεχόμενα του ιστότοπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πρόσβαση στις υπηρεσίες- το δικαίωμα του παιδιού σας για δημόσια περίθαλψη και εκπαίδευση
Περίληψη