ΧΩΡΟΙ Ε.Θ.Μ.Α


Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον αυτισμό του οργανισμού Autism Speaks στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και την πλατεία συντάγματος με την συνεργασία της ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ