ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης
Ένας οδηγός για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης. Περιλαμβάνει μεθοδολογία διαχείρισης με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο σωστός σχεδιασμός, η εξεύρεση, η επιλογή και η τοποθέτηση δυναμικού, η κατεύθυνση, η ευαισθητοποίηση και η συνεχής υποστήριξη, η παρακολούθηση καθώς και η αξιολόγηση ενός τέτοιου πλαισίου.

Αίτηση Εθελοντισμού

Παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση, συμπληρώστε την και στείλτε την στο info@autismhellas.gr
Εκτυπώσιμη μορφή