Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ AUTIMHELLAS.GR:

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΟΤΑΣ, D.P.MGR., Kλινικός ψυχολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΘΜΑ
notas@autismhellas.gr

ΣΟΦΙΑ ΣΑΓΙΑ, Phd in English, MPhil in Special Education, Εκπαιδευτικός, γονέας παιδιού με αυτισμό
sagia@autismhellas.gr

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, MA in Education, MA in Applied Linguistics, Εκπαιδευτικός, γονέας παιδιού με αυτισμό
magnisalis@autismhellas.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΣ, στέλεχος διοικητικής υπηρεσίας, μέλος της ομάδας έργου
nnotas@autismhellas.gr