ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. Ιστότοπος: το σύνολο ιστοσελίδων που βρίσκεται στην δικτυακή διεύθυνση www.autismhellas.gr.

2. Εταιρεία ή οργανισμός ή διαχειριστής: η μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αυτισμός – Ασπέργκερ Ελλάς».

3. Χρήστης ή επισκέπτης: οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τον ιστότοπο και/ή είναι εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του ιστότοπου.

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη χρήση του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση του ιστότοπου ταυτόχρονα αποδέχεσθε το σύνολο των όρων αυτών καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά και εάν αποφασίσετε ότι δεν αποδέχεστε μέρος ή το σύνολο αυτών, παρακαλούμε διακόψτε άμεσα τη χρήση του ιστότοπου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του οργανισμού μας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες του πληροφορίες, άρθρα, δεσμούς προς άλλους διαδικτυακούς τόπους καθώς και ποικίλο ενημερωτικό υλικό. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δηλ. η μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αυτισμός – Ασπέργκερ Ελλάς» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της επιλογής του προς δημοσίευση υλικού καθώς και της αλλαγής, ενημέρωσης ή/και διαγραφής του στον χρόνο που εκείνος κρίνει κατάλληλο. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τη διακοπή ή περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο τους ή κατά μέρη.

Τα παρεχόμενο πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή ή δημοσιεύεται με την άδεια του κατόχου του. Παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωσή μας σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.

Το παρεχόμενο πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό παρέχεται διαδικτυακά και οι χρήστες/επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης σε αυτό καθώς και για το είδος και την ποιότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν για να υλοποιήσουν την πρόσβασή αυτή καθώς και για τυχόν τέλη και χρεώσεις προς τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) που συνδέονται με αυτή.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Διαχειριστής του ιστότοπου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στη βάση χρηστών του ιστότοπου συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες και β) να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Εάν ο χρήστης δηλώσει ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τότε ο διαχειριστής δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει, κατά την διακριτική του ευχέρεια, την ιδιότητα μέλους του χρήστη και την πρόσβασή του στα περιεχόμενα του ιστότοπου.

Κάθε χρήστης μπορεί να διακόψει την εγγραφή του, όποτε το επιθυμεί, με απλή δήλωση προς το διαχειριστή.

Κάθε παρεχόμενη προσωπική πληροφορία υπόκειται στους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο διαχειριστής του ιστότοπου.

Εάν ο διαχειριστής αποφασίσει να παρέχει σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη αναγνωριστικά πρόσβασης (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κ.λ.π.) τότε αυτός οφείλει να κάνει ορθή χρήση αυτών τηρώντας απόλυτη εμπιστευτικότητα, χωρίς δικαίωμα παραχώρησής τους σε τρίτο. Οι χρήστες με την εγγραφή τους αποδέχονται ότι οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται υπό τα δικά τους αναγνωριστικά πρόσβασης τους δεσμεύουν.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να μην:

  • Περιορίζουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση άλλων χρηστών/επισκεπτών
  • Δημοσιεύουν ή μεταδίδουν παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή πορνογραφικό υλικό
  • Δημοσιεύουν σχόλια που περιέχουν απειλητικές ή άσεμνες εκφράσεις
  • Δημοσιεύουν πληροφορίες ή άλλο υλικό το οποίο καταπατά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ή καταπατά τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων
  • Δημοσιεύουν σχόλια ή πληροφορίες που ενθαρρύνουν παράνομες δραστηριότητες όπως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά): μαζική αποστολή διαφημιστικής αλληλογραφίας, παράνομη πρόσβαση σε ιστότοπους κ.λ.π.
  • Ενθαρρύνουν άλλους χρήστες να γίνουν μέλη σε οργανισμούς ή ενώσεις ή να συνεισφέρουν χρήματα προς το σκοπό αυτό
  • Δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την ταυτότητά τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σχέση τους με οργανισμούς ή επαγγελματικές ενώσεις
  • Χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών
  • Δημοσιεύουν σχόλια ή υλικό που ενθαρρύνει συμπεριφορές που αντίκεινται στη νομοθεσία, τα ορθά συναλλακτικά ήθη και την ηθική

Οι χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου με την επίσκεψη ή χρήση αυτού αποδέχονται τον παραπάνω κώδικα συμπεριφοράς και όλα τα προσαρτήματά του (πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνπολιτική προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων).

Ο διαχειριστής του ιστότοπου, κατά την διακριτική του ευχέρεια, αποφασίζει εάν οποιοδήποτε προς δημοσίευση υλικό παραβαίνει τον κώδικα ορθής χρήσης.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου παρόλο που δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση να παρακολουθεί τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου που κάνουν οι χρήστες/επισκέπτες, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτό και μπορεί σποραδικά να ελέγχει και να εξετάζει το δημοσιευμένο υλικό σε σχέση με τα κριτήρια του κώδικα ορθής χρήσης. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου είναι δικαίωμα του διαχειριστή να διαγράψει κάθε υλικό που δεν συνάδει με τους όρους ορθής χρήσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTERS)

Μέσω του ιστότοπου είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα σε όσους χρήστες το επιθυμούν. Κατά την εγγραφή τους οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να λαμβάνουν τέτοια μηνύματα. Η διακοπή αυτής της υπηρεσίας μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή με απλή δήλωση προς το διαχειριστή.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι χρήστες/επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου και οι δεσμοί προς άλλους ιστότοπους παρέχεται «ως έχει» και ο διαχειριστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης αυτού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος μεταξύ άλλων παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πληροφορίες ή πηγές σχετικές με τα αίτια, τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία του Αυτισμού, του συνδρόμου Ασπέργκερ και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Τέτοιο περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά και μόνο ως υλικό αναφοράς και δεν αποτελεί με κανένα τρόπο ιατρικές συμβουλές ή άμεση ή έμμεση υποστήριξη οποιασδήποτε θεραπευτικής ή υποστηρικτικής μεθόδου, συστήματος ή οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν. Κάθε τέτοια δημοσίευση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων οι οποίοι και αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη στα πλαίσια της ηθικής και της άριστης επαγγελματικής πρακτικής. Επιπλέον ο ιστότοπος δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του η άσκηση ελέγχου και δη επιστημονικού για την ορθότητα τέτοιων πληροφοριών.

Οι χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τρόπο χρήσης του παρεχόμενου υλικού και οφείλουν να εφαρμόσουν τους ελέγχους που εκείνοι θεωρούν κατάλληλους σχετικά με την ορθότητα και καταλληλότητα τέτοιων πληροφοριών.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου δηλώνει ότι οι πληροφορίες, ειδήσεις, άρθρα και λοιπό υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο δεν αποτελούν απαραίτητα δικές του γνώμες ή απόψεις και ότι ή δημοσίευσή τους δεν συνιστά υποστήριξη ή ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκφραζόμενων μέσω αυτών απόψεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου autismhellas.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.